Ätstörningspolicy

ÄTSTÖRNINGSPOLICY

Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat har blivit ett problem. Ofta inbegriper problematiken ett skevt förhållande till sin kropp, och inte sällan ett ohälsosamt förhållande till träning. Därför är just ätstörningar något både personal och medlemmar ofta konfronteras med i träningsbranschen.

Campus1477 tycker det är viktigt att uppmärksamma ätstörningar, utan att personen som lider av sjukdomen hamnar i en utsatt position. Detta är en balansgång som inte alltid är helt enkel att hantera. För många som lider av exempelvis anorexi är gymmet en fristad, där påhopp från familj och omgivning kan undslippas för en stund. Att förneka en anorektiker tillgång till träning kan därför i värsta fall vara kontraproduktivt. Istället arbetar vi för att hjälpa personer som lider av en ätstörning till ett sunt träningsförhållande. Detta gör vi genom följande åtgärdsplan.

Åtgärd 1: Vi är uppmärksamma på och försöker lära känna våra medlemmar. Vi granskar passeringsstatistiken, för att bekräfta misstankar om att en medlem tränar ohälsosamt mycket. Vi tar kontakt med berörd medlem och erbjuder stöd.

Åtgärd 2: Vi erbjuder hjälp med att kontrollera träningen, genom att föreslå ett mer hälsosamt schema. Vi erbjuder också gratis kostrådgivning. I extremfall, då vi märker att personen som lider av ätstörningen inte lyssnar till våra råd, och träningen börjar bli farlig, stänger vi av medlemmen.

Åtgärd 3: Vi försöker samarbete med Studenthälsan vid Uppsala universitet för att få medlemmen att samtala med dem. Skulle medlemmen inte vara student på Uppsala universitet så manar vi till kontakt med BUP eller föreningen Frisk och Fri som har erfarenhet och stödfunktioner som kan passa vår medlem med specifika behov.

 

Dela på Facebook