Drogpolicy

Narkotika

Narkotika ska inte förekomma överhuvudtaget, vi har nolltolerans mot narkotika.

Sjukligheten och dödligheten är mycket större bland de som använder narkotika. Mer än en person per dag avlider i narkotikarelaterade diagnoser. Narkotikabruk medför ökade risker för skador ur både ett medicinskt och ett socialt perspektiv. Skadorna kan uppkomma akut eller först efter en tids bruk. I Sverige är det är olagligt att använda, inneha, köpa och sälja narkotika.

• Kännedom om narkotika i idrottssammanhang bör anmälas till polismyndighet och/eller social myndighet. Kontakta vår personal om du uppmärksammar något som du uppfattar som användning eller försäljning av narkotika. För mer information gå in på: https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/

 

Alkohol och träning

Alkoholdrycker ska inte förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med träning eller i våra lokaler. Du får inte heller vara alkoholpåverkad under ett träningspass och kommer att bli ombedd att lämna anläggningen.

För mer information om alkohol och dess effekter på träning gå in på. https://www.omsystembolaget.se/kropp-halsa/alkohol-och-traning/

Dela på Facebook