Schysst studentidrott

Studentidrotten ska vara både en rolig och en trygg upplevelse där allt deltagande i aktiviteter bygger på ömsesidig respekt för alla inblandade, glädje och gemenskap, allas rätt att vara med och fair play

(English version)

Studentidrotten bygger på samma värdegrund som idrottsrörelsen i stort, där allas lika värde är utgångspunkten. Verksamheten ska präglas av allas rätt att vara med, glädje och gemenskap rent spel och demokrati och delaktighet.

OM du upplever att en studentidrottsaktivitet som du deltar i inte lever upp till detta så kontakta då ansvarig för aktiviteten direkt. Alternativt, om du vill vara anonym följ nedanstående:

Har du i samband med en studentidrottsaktivitet blivit utsatt för kränkande behandling eller upplevt något annat som gjort dig otrygg eller gett dig obehag? Då kan du anmäla det genom detta formulär. Du kan själv välja att vara anonym eller om du vill bli kontaktad för uppföljning och eventuella åtgärder. Vänligen notera att om du väljer att vara anonym så kommer du inte kunna få någon uppföljning av ärendet. 

Observera: Formuläret bevakas inte dygnet runt och ska inte användas vid akuta situationer, tag då istället kontakt med närmaste ansvarig eller ring 112. Detta formulär kan heller inte ersätta en polisanmälan ifall att du har blivit utsatt för något brottsligt.

Anmälningar inskickade via detta formulär går till ansvarig för Studentidrott på Campus1477 - studenternas träningsanläggning. All information hanteras konfidentiellt inom utskottet och hanteras i enlighet med GDPR.

Dela på Facebook