Övrig Studentidrott

I Uppsala finns det flera studentidrottsföreningar som erbjuder idrottsaktiviteter för studenter. Här är kontaktuppgifter:

Student Sports Association Email Webbsite Facebook
Föreningen IT-Sektionen ordf@it.sektionen.se; it-pr@it.uu.se   https://www.facebook.com/ituppsala
Föreningen Uppsalaekonomerna ordf.idrottsutskottet@uppsalaekonomerna.com https://uppsalaekonomerna.se/ https://www.facebook.com/groups/1772087709680956
Medicinska Idrottsföreningen Uppsala ordf.mifu@gmail.com http://mfuppsala.se/mifu/ https://www.facebook.com/MFUppsala
Studentföreningen Kemisektionen k-idrott@utn.se    
Ultuna Studentkårs Idrottsförening uls_if@stud.slu.se https://ultunastudentkar.se/blog/portfolio/uls-if/ https://www.facebook.com/ulsif
Uppsala extremsportförening  info@uppx.se https://uppx.se/ https://www.facebook.com/uppxextremsportforening
Uppsala Studentförening Elektroteknik  e-sport@utn.se https://e.utn.se/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100091448048730
Vaksala SK IBK ibk@utn.se; davve_112@hotmail.com https://www.svenskalag.se/vaksalask-innebandy https://www.facebook.com/ibktekno
Uppsala Akademiska Roddarsällskap ordforande@uars.se https://uars.se/sv/ https://www.facebook.com/uppsalarodd
Uppsala Fäktförening klubben@upsalafaktning.se http://www.upsalafaktning.se/  
Uppsala Snakeheads Amerikansk Fotbollförening uppsalasnakeheads@gmail.com    
Uppsala Studenters Ishockeyförening ludvwest@gmail.com https://www.uppsalastudentkar.se/karforeningar/uppsala-studenter-ishockeyforening https://www.facebook.com/UUHockeyUU
Upsala Akademiska Ridklubb info@uark.se https://uark.se/ https://www.facebook.com/upsalaakademiskaridklubb
Upsala studenters Idrottsförening    https://usif.se/ https://www.facebook.com/pages/USIF-Upsala-Studenters-IF/103267333579527
Dela på Facebook